si.te.Admin vartotojo vadovas

Turinys

I.     Įžanga

 1. si. te. Admin pagrindinės savybės
 2. si. te Admin struktūra
 3. Prisijungimas

II.   Administravimo aplinka

 1. Svetainės medis
 2. Redagavimo langas
 3. Pagrindinis meniu

III.  Svetainės elementų redagavimas

 1. Naujo elemento sukūrimas
            1.1 Elementų tipai
            1.2 Elementų adresai
 2. Puslapio turinio valdymas (HTML redaktorius)
            2.1 Nuorodos įterpimas
            2.2 Grafinių vaizdų įterpimas tekste
            2.3 Lentelės sukūrimas ir redagavimas
 3. Elemento nustatymai
            3.1 Perkelti elementą į kitą pošakį
            3.2 Kopijuoti elementą
 4. Failų ir paveiksliukų prisegimas
 5. Zip archyvo kūrimas

IV.  Moduliai

 1. Baziniai moduliai
            1.1 Meta nustatymai
            1.2 Trumpos nuorodos
 2. Papildomi moduliai
            2.1 Fotogalerijos modulis
            2.2 Failų/ bylų modulis
            2.3 Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) modulis
            2.4 Informacijos pateikimo/ užklausos forma
            2.5 Produktų katalogo kūrimas
            2.6 Naujienų modulis
            2.7 Naujienų užsakymas/ išsiuntimas
            2.8 Svečių knyga
            2.9 Vartotojų modulis ir teisių sistema
            2.10 Puslapio santrauka
            2.11 Reklaminiai skydeliai
            2.12 Apklausos modulis

V.   Kita informacija

I. Įžanga

Si.te.Admin turinio valdymo sistema (toliau TVS) yra pati pažangiausia, interneto svetainių koregavimo, kūrimo ir valdymo sistema. Si.te Admin yra naudojama:

Akivaizdu, kad si.te.Admin sistemos galimybės yra didelės, todėl priklausomai nuo verslo specifikos, sistemos gamintojas sukurs geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią interneto svetainę.

1. si. te. Admin pagrindinės savybės

si.te. Admin. pagrįsta įvairių sudėtingų sprendimų pritaikymui, o ne vien tik reprezentacinei svetainei keliamiems reikalavimams vykdyti. Sistema sukurta diegti įvairias interneto aplikacijas. Ji pritaikoma ir intranetui, extranetui, portalams, elektroninėms parduotuvėms bei standartinėms reprezentacinėms svetainėms kurti. Visgi TVS leidžia net ir pačias sudėtingiausias operacijas atlikti paprastiems kompiuterių vartotojams, nes visas sistemos valdymas yra labai paprastas ir intuityvus. Patariame atsispausdinti šį vartotojo vadovą ir ieškoti informacijos jame, kaip pirmą kartą naudojatės si.te.Admin.

Pagrindinrės sitemos savybės:

2. si. te. Admin struktūra

Si.te. Admin struktūrizuotų duomenų struktūra suteikia šią naudą:

Didžioji dauguma sistemos operacijų apima darbą su puslapiais ir blokais. Pati puslapių struktūra yra sudaryta aiškiu išsišakojusio medžio principu: visi puslapiai yra sugrupuoti į atskirus skyrius, o pats darbas yra labai panašus į Windows Explorer sistemos darbą su bylomis, kuris yra naudojamas visuose kompiuteriuose, turinčiuose Microsoft Windows operacinę sistemą. Svetainės medis gali turėti neribotą gylį ir plotį bei būti formuojamas atskirai keikvienai kalbai, tačiau jo atvaizdavimą gali riboti svetainės dizainas. Kiekviena šio medžio atšaka tai medžio elementas (t.y. puslapiai, nuotraukos, failai, naujienos), kurias galite sukurti, perkelti, kopijuoti, ištrinti, paslėpti, aktyvuoti bei redaguoti. Priklausomai nuo elemento tipo skirsis jo pavaizdavimas svetainėje ir redagavimas administracinėje ir dalyje.

Patartina visą administracinės dalies struktūrą kurti identišką visomis svetainėje įdiegtomis kalbomis. Struktūra kuriama ir informacija talpinama vadovaujantis dviem būdais:

1. Elementas yra sukuriamas visomis kalbomis. Į kiekvieną kalbinį elemento variantą suvedama informacija. Tarp kalbų vaikštoma naudojant kalbų pasirinkimą redagavimo lange. Ši būdas yra labia patikimas, nes jo metu automatiškai atsisijoja anksčiau planuoti, bet vėliau nereikalingais pasirodę elementai. Be to elementai, kurie yra nenaudojami - paslėpiami automatiškai, o vėliau gali būti vėl publikuojami. Taip išlaikoma vieninga struktūra.


2. Iš pradžių kuriama struktūra. Kuriant elementus nurodoma, kad jie nebūtų sukuriami visomis kalbomis. Iš pradžių informacija sudedama į vienos kalbos sukurtus elemntus, paskui taip pat daroma ir su kita kalba. Tarp kalbų vaikštoma naudojant mežio kalbų pasirinkimą. Visgi šis būdas nėra toks geras, nes gali būti prarandamas struktūrinis vientisumas, kai elementai šalinami tik vienoje kalboje arba vykdomas perkėlimas.

Šis vartotojo vadovas padės jums suprasti darbo su TVS principus. Jame išsamiai aptariamos šios TVS savybės - administravimo sąsajos naudojimas, medžio elementų funkcijos, moduliai bei galimi sistemos naudojimo būdai.

Dėmesio! Šį vartotojo vadovą gali sudaryti daugiau savybių, negu yra Jūsų svetainėje įdiegtoje TVS versijoje. Norėdami naudotis papildomomis savybėmis susisiekite su Jūsų svetainės gamintoju.

3. Prisijungimas

Administratoriaus sąsaja pasiekiama Jūsų tinklapio adreso gale prirašius žodelį „admin“ (Pvz.: http://www.jusutinklapis.lt - Jūsų tinklapio adresas; http://www.jusutinklapis.lt/admin - administravimo sąsaja). Tačiau šis adresas gali ir skirtis. Svetainės gamintojas administracinį adresą nustato įdiegimo metu.

Norint prisijungti prie sistemos reikalingi vartotojų vardai ir slaptažodžiai, kuriuos taip pat suteikia svetainės gamintojas. Prisijungimo slaptažodis gali būti keičiamas prisijungus prie sistemos. Tai galima padayti spustelėjus ant mygtuko  , esančio pagrindio meniu dešnėje.

Suteiktąjį vartotojo vardą ir slaptažodį reikia įvesti į prisijungimo lango laukus, atitinkamai „Vartotojas“ ir „Slaptažodis“. Įvedę duomenis spauskite mygtuką „Prisijungti“. Nepavykus prisijungti prie sistemos, kreipkitės į prisijungimo duomenis Jums suteikusį svetainės gamintoją.

Dėmesio! Prieš vesdami vartotojo vardą ir slaptaţodį įsitikinkite, kad jūsų klaviatūroje nėra įjungta, kokia nors kita kalba ar „Caps Lock“ mygtukas.


II. Administravimo aplinka

si. te. Admin sukurta valdyti svetainėje talpinamą informaciją ir jos pateikimo struktūrą. Ši sistema savo ruožtu yra pritaikyta vartotojams, nesusidūrusiems su tinklapių kūrimu ar jų programavimu.

Prisijungus prie sistemos matomas langas suskirstytas į tris dalis.


1. Svetainės medis

Tinklapio meniu (puslapių struktūra) yra kuriama medžio pavidalu, todėl galimi kelių lygių meniu. Kiekvienam meniu punktui galima priskirti įvairaus pobūdžio informaciją. Pasirinkus kurį nors iš jų, pagrindinėje redagavimo dalyje atsivers pasirinkto veiksmo administravimo sritis. Jei pasirinktas elementas yra sudėtingesnės struktūros, tai elementų sąrašo dalyje po mygtuku atsivers struktūros medis, dėka kurio elementų administravimas, ir navigacija supaprastėja.

2. Redagavimo langas

Spustelėjus pelyte ant bet kurio medžio elemento atsiveria jo redagavimo langas.

Redagavimo lango sudedamosios priklauso nuo elemento rūšis ir susideda iš trijų pagrindinių dalių – veiksmų meniu, pagrindinių nustatymų ir informacijos skilties.

 

3. Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu yra sudarytas nuorodų. Dalis jų gali būti paslėpta arba neaktyvuota, priklausomai nuo to kokios konfiguracijos ir kokios versijos TVS Jūs įsigijote.


Dėmesio! Jeigu Jūs, prisijungę prie sistemos, tiesiog eisite į kitą svetainę, nebus visiškai nutraukta sistemos darbo sesija ir kas nors kitas, atsisėdęs prie to paties kompiuterio, turės galimybę prieiti prie sistemos su jūsų vardu.

III. Svetainės elementų redagavimas

1. Naujo elemento sukūrimas

Norėdmi sukurti naują pirmojo lygmens puslapį pažymėkite kurį nors puslapį ir nuspauskite “Sukurti naują” (  ).

Naujas subelementas/kito element vaikas kuriamas užvedus pelytę ant pagrindinio elemento ir iškrintančiame meniu pasirenkant mygtuką "sukurti naują pradžioje"  arba “sukurti naują pabaigoje”  . Kai kurie elementai (pvz. užklausos forma) negali turėti subelementų.


Paspaudę mygtuką "Sukurti", būsite perkelti iš karto į elemento redagavimo langą, o taip pat bus atnaujintas svetainės medis.

 

 

 

 
1. Elementų tipai

Kiekvienas puslapis, papildomas elementas arba praplėtimas si.te. Admin sistemoje turi tipą, (pvz tekstas, paveiksliukas, produktas, naujiena, komentarai, ir pan.). Tai reiškia, kad kiekvienas puslapis priklauso kažkokiai kategorijai arba moduliui. Taigi kuriant naują elementa arba jo pošakį būtina nurodyti jo tipą.

Puslapis. Pagrindinis svetainės elementas. Paprastą puslapį sudaro jo tekstas (plačiąja prasme - su nuotraukomis, lentelėmis ir pan.), taip pat pagal užsakymą įmanomas ir trumpas puslapio aprašymas, kuris gali būti rodomas svetainės dizaine kaip pagrindinė puslapio mintis arba meniu sąrašuose, kaip puslapio aprašymas.

Produktų kategorija. Elementas panašus į puslapio elementą, tačiau esminis skirtumas yra tai, kad produktų kategorijos viduje galima kurti produktus.

Produktas. Šis elementas gali būti kuriamas tik produktų kategorijose. Naujo produkto tipas automatiškai nustatomas į elemento tipą.

Naujienų kategorija. Elementas, kurioje viduje galima kurti naujienas. 

Naujiena. Elementas analogiškas puslapiui, išskyrus tai, kad jis turi papildomą savybę - datą.

Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) kategorija. Elementas, kurio viduje galima kurti DUK, taip pat lankytojai gali užduoti klausimus.

DUK. Elementas analogiškas puslapiui, skiriasi tik galimas jo atvaizdavimas DUK kategorijose. Elemento pavadinimas - klausimas, tekstas - atsakymas.

Failų direktorija. Elementas, kurio viduje gali būti įkelti failai. Įmanomas failų direktorijos sąrašo rodymas svetainėje. Failus į direktoriją galima įkelti keliais būdais: tiesiogiai per formą esančią po direktorijos aprašymo redagavimo lauku; kuriant naują elementą; prisegant failą prie kito elemento; įkeliant masiškai.

Failų direktorija. Elementas, kurio viduje gali būti įkelti failai. Įmanomas failų direktorijos sąrašo rodymas svetainėje. Failus į direktoriją galima įkelti keliais būdais: tiesiogiai per formą esančią po direktorijos aprašymo redagavimo lauku; kuriant naują elementą; prisegant failą prie kito elemento; įkeliant masiškai.

Failas. Tai toks puslapio tipas, kurį lankytojas gali tiesiogiai parsisiųsti iš svetainės.

Paveiksliukų direktorija. Elementas, kurio viduje gali būti įkelti paveiksliukai. Šis elementas, kartu su subelementais paveiksliukais, gali būti naudojamas svetainėje kaip paveiksliukų galerija. Paveiksliukus galima įkelti keliais būdais, analogiškai failams.

Paveiksliukas. Galimas trejopas elemento atvaizdavimas - visas paveiksliukas normaliame svetainės dizaine, sumažintas paveiksliukas (thumbnail) ir paprastas paveiksliukas (pvz. parsisiųsti).

Užklausos forma. Puslapis su papildoma konfigūruojama forma, kurios užpildymo rezultatai siunčiami nurodytu el. paštu.

Svečių knyga. Puslapis, su apačioje esančia lankytojų atsiliepimų forma.

Nuorodų kategorija. Elementas, kuris savo viduje turi nuorodų į kitas svetaines sąrašą su aprašymais, naudojamas kaip nuorodų katalogas, kuriame skaičiuojami lankytojų paspaudimai. Populiariausias ar atsitiktines nuorodas galima pateikti "Nuorodų blokelyje".

Perkėlimas. Elementas, kuris neturi jokios informacijos, tačiau perkelia lankytoją į kitą svetainės vietą ar apskritai į kitą vietą internete. Adreso laukelyje įrašomas norimas adresas, taip pat adresą galite automatiškai pasirinkti spustelėję „parinkti iš šios svetainės“.

2. Elementų adresai

Kiekvienas elementas turi savo unikalų adresą (analogiškai kaip paprastoje kompiuterio failų sistemoje - direktorijos ir failo vardas). Elemento failo vardą gali sudaryti tik lotyniškos raidės ir skaičiai. Failo vardo išplėtimas TVS nustatomas automatiškai, o failas identifikuojamas tik vardu - pvz. negali būti vienoje atšakoje paveiksliukų foto.gif ir foto.jpg, nes jų vardas yra vienodas (foto). Pilnas adresas (URL) iki bet kurio elemento yra sudarytas iš priešdėlio bei visų aukštesnio lygio elementų vardų atskirtų simboliu "/" (virtualios direktorijos), pvz. http://www.jususvetaine.lt/content/apiemus/istorija.lt.html - priešdėlis "content", puslapio "apiemus" subpuslapis "istorija". Šiuo atveju elementui pridėtas lietuvių kalbą (lt) ir HTML formatą nurodantis išplėtimas. Sukurto elemento adreso keisti negalima, taip pat negalima kurti elementų tuo pačiu adresu, kuris jau egzistuoja bent viena kalba.

2. Puslapio turinio valdymas (HTML redaktorius)

Iš interneto svetainės į naršyklę patenka parašytos joms suprantama kalba - HTML. Tam, kad paprastam vartotojui nereikėtų jos mokytis, si. Te. Admin įdiegtas su WYSIWYG (What You See Is What You Get - Ką matai, tą ir gauni) HTML redaktoriumi. Elemento redagavimo sistema veikia WYSIWYG veikimo principai paprasti – dokumentas redaguojamas nerašant komandų, o tik pagal nuožiūrą pele ir klaviatūra tvarkomas norimas gauti vaizdas. Redaktoriaus langas ir mygtukai primena paplitusias teksto redagavimo programas, todėl susipažinus su bent viena iš jų neturėtų būti sunku perprasti šio redaktoriaus veikimą ir valdyti savo svetainės tekstus - redaguojamo teksto išvaizda ekrane bus identiška ant popieriaus atspausdinto teksto išvaizdai.

Pastaba! Redaktorius dirba paragrafų režimu - t.y. paspaudus [Enter] pradedamas naujas paragrafas (dvigubas tarpas prieš naują eilutę). Norint tiesiog perkelti kursorių į kitą eilutę reikėtų spausti [Shift]+[Enter].

HTML redaktoriaus meniu juostos mygtukų funkcijos:

Išsaugoti - paspaudus šį mygtuką bus išsaugoti visi atlikti pakeitimai (dažniausiai šis mygtukas dublikuoja aukščiau esantį "Išsaugoti").
Iškirpti (cut) - pažymėtas blokas perkeliamas į laikinąją atmintį įterpimui. Ši funkcija galima tik pažymėjus tekstą ar kita objektą.
Kopijuoti (copy) - pažymėtas blokas kopijuojamas į laikinąją atmintį įterpimui. Ši funkcija galima tik pažymėjus tekstą ar kita objektą.
Įdėti (paste) - įterpiamas tekstas iš laikinosios atminties. Ši funkcija galima tik tuo atveju kai atmintyje yra nukopijuota ar iškirpta informacija.
Įdėti kaip gryną tekstą - įterpiamas teksatas be formatavimo iš laikinos atminties.
Įdėti iš Word - įterpiamas tekstas iš laikinosios atminties ir išvalomas nuo Microsoft Word "šiukšlių". Šį mygtuką reikėtų visada naudoti, perkeliant arba kopijuojant tekstą iš Microsoft office programų. Dialogo lange įterpkite tekstą, uždėkite varneles “Ignoruoti šriftų nustatymus”, bei “Pašalinti stilių nustatymus” ir spauskite mygtuką “ok”.
Atšaukti - panaikinamas paskutinis atliktas veiksmas. Galite naudoti klaviatūros mygtukų kombinaciją Ctrl + Z
Atstatyti - atkuriamas paskutinis panaikintas veiksmas. Galite naudoti klaviatūros mygtukų kombinaciją Ctrl + Y.
Rasti - iššokusiame langelyje lauke “surasti tekstą” įveskite norimą rasti tekstą. Tai gali žodis, jo fragmentas ar frazė (pvz., įrašius įstaig, bus rastos visos žodžio įstaiga formos)

Pakeisti - iššokusiame langelyje, galima įrašyti norimą surasti tekstą ir pakeisti jį automatiškai kitu.
Įterpti/taisyti nuorodą - įdeda naują vidinę ar išorinę nuorodą ar redaguoja pasirinktą nuorodą. Vidinės nuorodos nurodo dokumentus ar bylas esančias si.te.Admin svetainėje. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Nuorodų įterpimas”.
Panaikinti nuorodą - pažymėkite objektą ar tekstą, kuriam yra įterpta nuorodą ir spauskite šį mygtuką. Objektui ar tekstui nuoroda bus panaikinta.
Įterpti/taisyti žymę - iššokusiame langelyje galima įrašyti žymės vardą. Žymė yra nematoma naršyklėje, tačiau į žymę galima sukurti nuorodą (jeigu žymės pavadinimas zyme tai nuorodos adresas turėtų būti #zyme, taip pat būtina pakeisti protokolą į "kita". Paspaudus tokią nuorodą, naršyklės langas automatiškai "persisuks" į vietą ties žyme.)
Įterpti/taisyti vaizdą - Kursoriaus vietoje įterpia paveiksliuką. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Grafinių vaizdų įterpimas tekste”.
Įterpti/taisyti Flash - galimybė į tekstą įkelti Flash animaciją. Dėmesio! Ji nebus matoma HTML redaktoriuje taip kaip atrodytų naršyklėje!

Papildomi flash animacijos nustatymai bei savybės redaguojamos "Papildomos" skiltyje. Čia numatomos automatinio paleidimo, cikliškumo bei meniu flash animcijoje veiksminguma bei kitos savybės.

Įterpti/taisyti lentelę - tekste įterpia lentelę. Plačiau skyriuje “Lentelės įterpimas ir sukūrimas”
Įterpti horizontalią liniją. Linija naudojama puslapio dalims atskirti ar kaip dekoratyvinis elementas.
Įterpti specialų simbolį - atsidariusiame lange, galima pelyte išsirinkti norimą įterpti simbolį.
Universali klaviatūra - atsidariusiame lange, galima pelyte rinkti keleto kalbų ne lotyniškas abėcėlės raides.
Apie FCKeditor - informacija apie HTML redaktorių. 
Pusjuodis - pažymėtos teksto dalies raidžių pastorinimas.
Kursyvas - pažymėtos teksto dalies raidžių pasvirimas.
Pabraukti - pažymėtos teksto dalies raidžių pabraukimas.
Apatinis indeksas - tekstas smulkiomis raidėmis apačioje.
Viršutinis indeksas - tekstas smulkiomis raidėmis viršuje.
Lygiuoti kairę - tekstas bus išlygintas pagal kairę pusę. 
Centruoti - tekstas bus rodomas puslapio centre.
Lygiuoti dešinę - tekstas bus išlygintas pagal dešinę pusę.
Lygiuoti abi puses - tekstas bus išlygintas pagal abudu šonus.
Įterpti/Panaikinti numeruotą sąrašą - kiekviena nauja teksto eilutė prasidės skaičiumi ar raide, einančiais iš eilės. Nustatyti sąrašo numeracijos tipą galima paspaudus dešinį pelės klavišą sąrašo viduje ir pasirinkus meniu punktą "Numeruoto sąrašo savybės". 
Įterpti/Panaikinti suženklintą sąrašą - kiekviena nauja teksto eilutė prasidės nustatyta žyme. Žymę pakeisti galima paspaudus dešinį klavišą sąrašo viduje ir pasirinkus meniu punktą "Suženklinto sąrašo savybės". 
Sumažinti įtrauką - tekstas pritraukiamas arčiau kraštų.
Padininti įtrauką - tekstas atitraukiamas toliau nuo kraštų.
Panaikinti formatą - pažymėtame tekste išvalomos visos apdailos/formatavimo (bold, italic, underline) žymės - paliekamas grynas tekstas.
Šaltinis - įjungiamas/išjungiamas HTML kodo redagavimas. Rekomenduojama naudotis tik išmananties HTML kodą. Norint grįžti į vizualaus redagavimo režimą vėl spauskite tą patį mygtuką.
Stilius - galimybė pažymėtam elementui nustatyti stiliaus šabloną (jeigu jie buvo užsakyti). Ši redaktoriaus funkcija pasitarnauja kai svetainėje naudojate sudėtingesnio ir/arba dažnai pasikartojančio stiliaus tekstus.
Šriftas - galimybė pakeisti teksto šrifto išvaizdą (nerekomenduojama naudoti - geriau palikti šriftus pagal nutylėjimą, siekiant išlaikyti vaizdo vientisumą).
Šrifto dydis - pasirinkimas, kuriuo galima padidinti ar sumažinti raides.
Teksto spalva - teksto spalvos keitimo funkcija
Fono spalva - analogiškas pasirinkimas po tekstu esančiai fono spalvai pakeisti. Dėmesio! Bus nudažytas tik plotas esantis po tekstu.

1. Nuorodos įterpimas

Nuoroda įterpiama pažymėjus tekstą, ant kurio norite sukurti nuorodą, arba nustačius kursorių ties jau sukurta nuoroda ir paspaudus  mygtuką HTML redaktoriuje, iššokusiame langelyje galima įvesti nuorodos adresą bei keisti jos konfigūraciją. Įterpdami nuorodą visų pirmiausia nurodykite, Jūsų norimos matyti nuorodos tipą. Galimos pasirinktys: URL, žymė šiame puslapyje, el. paštas.

 

Jūsų kuriamai nuorodai pravartu nurodyti jos atverimo vietą, kitaip tariant, kaip Jūsų sukurta nuoroda bus atvaizduota ją suaktyvinus. Tokiu būdu nustatoma paskirties vieta.

2. Grafinių vaizdų įterpimas tekste

Paveiksliuką arba nuotrauką galima įkelti į HTML tekstą spustelėjus  ikoną. Iššokusiame lange, galima įrašyti paveiksliuko adresą arba jį pasirinkti iš jau įkeltų paveiksliukų bibliotekos ("Naršyti po serverį"). Pasirinkus įkėlimą iš serverio, atsidaro papildomas langas, kuriame reikia pasirinkti norimą paveiksliukų direktoriją, po to žemiau esančiame sąraše pasirinkti paveiksliuką. Paveiksliukų bibliotekos lange taip pat galima įkelti ir naują paveiksliuką iš disko į serverį.

Pasirinkus/įrašius norimo paveiksliuko adresą, lange bus matomas paveiksliukas ir jo pozicija su tekstu.


Dėmesio! "Thumbnail" savybė tinkama tik serveryje esantiems per turinio valdymo sistemą įkeltiems paveiksliukams.

 

3. Lentelės sukūrimas ir redagavimas

Ši funkcija yra skirta kurti ar redaguoti teksto redaktoriuje sukurtas lenteles. Lentelių redaktorius yra pasiekiamas spustelėjus  ikoną “Įterpti/taisyti lentelę”. Atsidariusiame lange galima pasirinkti norimos įterpti lentelės parametrus (stulpelių/eilučių kiekį, tarpą tarp langelių ir pan.). Pažymėtina tai, kad standartiškai naršyklių kuriami rėmeliai yra neišvaizdūs, todėl rekomenduojama rėmelio plotį visada rašyti "0". Jeigu rėmeliai lentelėje reikalingi - sistemos gamintojas gali sukurti keletą lentelės išvaizdos šablonų (stilių), kuriuos vėliau galima naudoti.

Sukūrus lentelę, jos savybes galima keisti paspaudus dešinį pelės mygtuką bet kurioje celėje. Išsiskleidžiantis meniu leidžia įterpti/pašalinti stulpelius/eilutes/celes, juos sujungti ir skaidyti. Pasirinkus "Langelio savybės" ar "Lentelės savybės" bus atidaryti nauji langai, kuriuose galima keisti įvairius nustatymus (plotį, spalvas ir pan.).


3. Elemento nustatymai

Elemento nustatymų redagavimo srityje  galima keisti pagrindinius nustatymus, o taip pat:

Si.te. Admin turi kelis skirtingus vartotojus: skirtingas priėjimo teises ir darbo valdymo procesą, tam, kad Jūsų įmonėje darbuotojams būtų tikslingai paskirstytos užduotys ir informacijos valdymas būtų kontroliuojamas. Kitais žodžiais šnekant, Jūs galite priskirti vartotoją vienam ar keliems vidiniams puslapiams, kuris neturės galimybės redaguoti kitų puslapių, o Jūs galėsite vadovauti šiame procese priimdami pakeitimus arba atmesdami, reikalaudami patobulinimo.

Jeigu turinio valdymo sistema įdiegta su priėjimo nustatymo galimybe, matomi 4 sarašai - leidimo peržiūrėti ir leidimo redaguoti vartotojams ir vartotojų grupėms. Norint sąrašuose pažymėti kelis vartotojus/grupes, nuspaudus Ctrl klavišą, reikia spustelėti juos pelyte. Priėjimas bus suteiktas tik pažymėtiems vartotojams/grupėms.

Peržiūros priėjimo ribojimas galioja tik tada, kai elemento publikavimas nustatytas "Riboti". Redagavimo priėjimas patikrinamas visada. Jeigu vartotojas yra grupėje, kuri turi priėjimą prie elemento - jam atskirai priėjimo nustatyti nereikia. Tiek vartotojams, tiek vartotojų grupėms galima nustatyti leidimą peržiūrėti/redaguoti visą svetainę - šis leidimas turės pirmenybę prieš bet kokius nustatymus tiesiogiai elemente.

1. Perkelti elementą į kitą pošakį

Galimybė elementą su visais subelementais perkelti į kitą svetainės vietą. Saraše nieko nepasirinkus (pirmas tuščias punktas), elementas bus perkeltas į svetainės šakninį meniu. Elementus galima perkelti tik į tas vietas, kuriose juos galima sukurti (pvz. produktus tik į kitas produktų kategorijas ir pan.)


2. Kopijuoti elementą

Galimybė elementą (pasirenkant „kopijuoti elementą“) su visais subelementais (pasirenkant „kopijuoti elementą su vaikais“) kopijuoti į kitą svetainės vietą. Išskleidus sąraša nurodome į kurį pošakį norime nukopijuoti pasirinkjtą elementą.

4. Failų ir paveiksliukų prisegimas

Failų ir paveiksliukų prisegimas reikalingas norint greitai ir patogiai sukurti galeriją, susietą tik su konkrečiu elementu. Prisegti failai gali būti išvedami norimoje vietoje kaip sąrašas, o prisegti paveiksliukai gali būti rodomi ir kaip sumažintų ar normalaus dydžio nuotraukų galerija, priklausomai nuo nustatymų juos galima padidinti. Failą/paveiksliuką prisegti galima dviem būdais:

 • pasirenkant jau įkeltą elementą iš kurios nors failų/paveiksliukų direktorijos. Sąsaja bus sukurta visomis kalbomis (jeigu egzistuoja tiek elementas, tiek paveiksliukas).
 • įkeliant tiesiogiai per įkėlimo formą., sąsaja bus sukurta priklausomai nuo to ar pažymėta varnelė ties "įkelti visomis kalbomis".

Dėmesio! Elementus galima susieti ne tik su paveiksliukais, bet ir su paveiksliukų direktorijomis. Tai padaroma iš sąrašo pasirinkus norimą, jau esančią puslapyje direktoroją. Tokiu atveju panaikinamos visos kitos sąsajos su paveiksliukais. Prisegant direktoriją prie elemento, tai yra daroma visomis kalbomis. Prisegta direktorija atvaizduojama analogiškai lyg būtų prisegti keli paveiksliukai, su galimybe rodyti nuorodą į pačią galeriją.

Tiek prisegtų paveiksliukų, tiek failų išvedimą galima riboti, rodyti skirtingą jų skaičių skirtingose dizaino vietose - tai priklauso nuo sistemos diegimo ypatybių ir užsakymo.5. Zip archyvo kūrimas

Norint suteikti lankytojams galimybę parsisiųsti visus paveiksliukus iš vienos direktorijos viename faile, galima sukurti tos direktorijos ZIP archyvą.

Redaguojant paveiksliukų direktorijos tipo elementą, lango apačioje yra failų direktorijos pasirinkimas - joje bus patalpinas archyvas, kurio pavadinimas sutaps su paveiksliukų direktorijos adresu (pvz. direktorijos /content/paveiksliukai/pirmagalerija.lt.html archyvas butu pavadintas pirmagalerija.zip). Jeigu kuriamas adresas užimtas - jis bus perrašytas (atnaujinus paveiksliukų direktoriją, jos archyvo adresas perkuriant nesikeis). Sukūrus paveiksliukų archyvą, nuorodą į jį galima įterpti tiek tekste, tiek kaip meniu punktą-perkėlimą.

Archyvas kuriamas tik einamąja kalba - norint sukurti archyvą visomis kalbomis, reikia tai padaryti atskirai.

IV. Moduliai

Šiuo metu sistemą sudaro 4 baziniai moduliai, be kurių negali funkcionuoti nė viena normali svetainė:

Pagal pageidavimą, galima naudotis papildomais moduliais, kurie palengvina svetainės valdymą, bei suteikia jai daugiau dinamiškumo ir interaktyvumo:1. Baziniai moduliai

Sistemos branduolys ir jo moduliai yra sukurti taip, kad palengvintų tinklalapio valdymo galimybes ir funkcionalumą.

1. Meta nustatymai

Metaduomenimis yra vadinami duomenys apie duomenis. Metaduomenys yra naudojami detaliai aprašyti konkretų duomenų rinkinį. Svetainės META (raktinių žodžių) nustatymas gali pagerinti svetainės surandamumą paieškos sistemose ir konkrečių jos puslapių surandamumą paieškos varikliuose (Google, Yahoo ir pan.).

Nustatymai tiek elementams, tiek visai svetainei atrodo analogiškai. Jeigu elemento META nustatymai tušti - naudojama visos svetainės konfigūracija pagal nutylėjimą. Meta elementai aprūpina paieškos sistemas informacija apie esamą tinklalapį, kad padėtų joms teisingai skirstyti tinklalapius į kategorijas.

Tiek aprašymas, tiek raktažodžiai kai kuriose sistemose yra naudojami paieškoje (t.y. pagal juos ieškomos ir reitinguojamos svetainės). Kai kuriose sistemose aprašymas rodomas po puslapio pavadinimu, tačiau dauguma rodo tą teksto vietą, kurioje rasti ieškomi žodžiai. Aprašymą turėtų sudaryti vienas sakinys apibūdinantis svetainės/konkretaus puslapio turinį. Raktažodžių gali būti iki 15 - jie turėtų būti atskirti kableliu.

2. Trumpos nuorodos

Trumpos nuorodos yra skirtos lengvai įsimenamiems trumpiems adresams sukurti. Įėjus į nustatytą nuorodą, lankytojas bus perkeltas į su ja susietą svetainės vietą. Nuorodos gali rodyti ir į kitas svetaines (pvz. http://www.jusufirma.lt/jusuproduktas/ gali perkelti į http://www.jusuproduktas.lt/) Kiekviena trumpa nuoroda - tai redagavimo lentelės eilutė.

2. Papildomi moduliai

1. Foto galerijos modulis

Foto galerijos modulis leidžia Jums sukurti nuotraukų/paveikslėlių (*.jpeg, *.jpg, *.gif, *.bmp ir kt.) galeriją t.y. galite sukurti vieną ar kelis albumus ir į juos įkelti nuotraukas. Tai gali būti jūsų įmonės atliktų darbų pavyzdžiai, nauji produktai ir pan. Modulis suteikia svetainės medyje kurti du papildomus elementus - paveiksliukų direktorijas ir paveiksliukus (juos galima įkelti tik į direktorijas). Įkeltus paveiksliukus galima naudoti įkėlimui į puslapių ar kitų elementų tekstus HTML redaktoriuje, parodyti visus juos paveiksliukų galerijose, bei naudoti prisegimui prie kitų elementų (tokiu atveju paveiksliukai rodomi fiksuotoje dizaino vietoje).

Norint sukurti foto galeriją, pirmiausiai reikia sukurti paveiksliukų direktoriją, kurioje jau galima talpinti subelementus (šiuo atveju nuotraukas). Tai galima daryti keliais būdais:

Fotogalerijos kūrimas per medžio elementus
Nuotrauka yra patalpinama pasirinkus elemento tipą "Paveiksliukas", bei užpildyti reikalingus laukus - pavadinimą ir adresą. Atsidarius redagavimo langui, jo apačioje yra paveiksliuko įkėlimo forma. , su "Browse..." mygtuku - paspaudus mygtuką, atsidariusiame lange reikia pasirinkti norimą paveiksliuką iš kompiuterio kietojo disko, bei paspausti "Open". Nepažymėjus varnelės () "perrašyti visomis kalbomis" paveiksliukas bus įkeltas tik einamąja kalba - taip galima įkelti skirtingus paveiksliukus kitoms kalboms tuo pačiu adresu (pvz. pavadinimus, užrašus ar pan.). Tokį paveiksliuką prisegus prie elemento, bus rodomas paveiksliukas atitinkama kalba. Šį įkėlimo būdą galima naudoti bet kada ir bet kuriam paveiksliukui – į tą patį elementą naujai įkeltas paveiksliukas bus perrašytas ant esamo paveiksliuko viršaus.
Paveiksliukų įkėlimas tiesiai į direktoriją.
Paveiksliukų direktorijos elementas (), turi formą, per kurią paveiksliukai iš kompiuterio kietojo disko (spaudžiant mygtuką “Įkelti” ir pasirenkant norimą failą). įkeliami tiesiai į direktoriją - taip jis atsiras šakiniame meniu. Paveiksliuko adresas sutaps su jo failo vardu diske (neleistini simboliai bus automatiškai pašalinti).

Visiems įkeliamiems paveiksliukams automatiškai yra sukuriamos sumažintos versijos (thumbnail), kurios vėliau gali būti naudojamos galerijose. Svetainės diegimo metu dizaine gali būti numatytas automatinis paveiksliukų didelės versijos atidarymas paspaudus sumažintą kopiją.

2. Failų/bylų modulis

Šis modulis yra skirtas failų/bylų valdymui. Jame galima kurti du papildomus elementus - failų direktorijas ir failus (juos galima įkelti tik į direktorijas). HTML redaktoriuje galima sukurti nuorodas į įkeltus failus, parodyti jų sąrašą failų direktorijose, bei naudoti prisegimui prie kitų elementų. Failus į direktorijas galima įkelti keliais būdais:

Įkelimas per medžio elementą.
Kuriant subelementą failų direktorijoje, reikia pasirinkti tipą "Failas", bei užpildyti reikalingus laukus - pavadinimą ir adresą. Atsidarius redagavimo langui, jo apačioje yra įkėlimo forma, su "Browse..." mygtuku - paspaudus mygtuką, atsidariusiame lange reikia pasirinkti norimą failą iš kompiuterio kietojo disko, bei paspausti "Išsaugoti". Nepažymėjus varnelės ()"Perrašyti visomis kalbomis" failas bus įkeltas tik einamąja kalba - taip galima įkelti skirtingus failus kitoms kalboms tuo pačiu adresu (pvz. įvairias formas, dokumentus ar pan.). Tokį failą prisegus prie elemento, bus parsiunčiamas failas atitinkama kalba. Šį įkėlimo būdą galima naudoti bet kada ir bet kuriam failui - naujai įkeltas failas bus perrašytas ant esamo failo viršaus.
Įkėlimas tiesiai į direktoriją.
Redaguojant failų direktorijos elementą, jo apačioje yra forma, per kurią galima įkelti norimą failą iš disko. Įkelto failo adresas sutaps su jo failo vardu diske (neleistini simboliai bus automatiškai pašalinti) .Norint įkelti didelį failų kiekį, tai daryti per naršyklę yra nepatogu ir užtrunka daug laiko. Kad supaprastintumėte šį procesą, sistemoje yra galimybė įkelti failus įkelti masiškai.
Įkelimas tiesiogiai prisegant prie kito elemento.
Failo pavadinimas neprivalo sutapti su elemento pavadinimu - meniu punktuose, medyje ir kitur galima rodyti pageidaujamą užrašą (pvz. "Kainininkas"), tačiau paspaudus ant tokios nuorodos bus siunčiamas failas normaliu savo vardu (pvz. kainos.xls). Sistemos diegimo metu gamintojas pagal susitarimą taip pat gali numatyti galimybę rodyti tiek elemento trumpą, tiek pilną pavadinimą failų direktorijos sąraše, taip suteikdamas galimybę naudoti pavadinimus trumpiems aprašymams.
 

3. Dažniausiai užduodamų klausimų modulis

Čia Jūs turite galimybę matyti Jūsų svetainėje lankytojų užduotus klausimus bei galite į juos atsakyti (reikalingas DUK modulis).

Klausimus su atsakymais galite pateikti patogia naršymui forma (pvz. Viename puslapyje su klausimų sąrašu viršuje). Taigi tinklapio lankytojai galės matyti dažnai užduodamų klausimų bei atsakymų sąraša. Tai galite padaryti sukūrę naują elementą - DUK kategoriją ir html redaktoriaus pagalba pateikę ten klausimus bei atsakymus.

Žinoma lankytojai turi turėti galimybę užduoti klausimus tiesiai svetainėje. Lankytojai neradę atsakymo gali užduoti naują klausimą. Į jį atsakius, pastarasis tuojau pat atsiras greta kitų atsakymų. Pagrindiniame administracijos meniu pasirinkus punktą "Užduoti klausimai" bus matomi visi neatsakyti lankytojų paklausimai.


4. Informacijos pateikimo/užklausos forma

Bendravimui su klientais pritaikyta užklausos/informacijos pateikimo forma, kurią užpildęs interneto svetainės lankytojas gali išsiųsti žinute neturėdamas el. pašto adreso. Ši užklausos forma leidžia klientams gauti papildomos informacijos iš Jūsų. Šią formą pritaikyti galima naujų darbuotojų paieškai, partnerių pasiūlymams, akcijoms ir pan.

Puslapis su papildoma konfigūruojama forma, kurios užpildymo rezultatai siunčiami nurodytu el. paštu. Sugalvojama klausimo antraštė bei sugalvojama, koks turėtų būti užklausos siuntimo mygtukas, kurį nuspaudęs vartotjas galėtu pateikti pasiteiravimą jums. Prieš kuriant užklausą, reikia pagalvoti kokios konkrečiai informacijos jums reikia, t.y. ką tikitės sužinoti iš suprojektuotos užklausos vykdymo rezultato. Užklausos paskirtis aprašoma tekstinėje užklausos dalyje.
Užklausos formos kūrimas

Užklausos forma yra kuriama skiltyje „formos laukai“. Spustelėjus ant mygtuko „sukurti“, atsiranda lentelė, kurioje turite nurodyti užklausos lauko pavadinimą, lauko tipą bei lauko parametrus.Formos laukus bet kada galite paslinkti „aukštyn“ () arba „žemyn“ () bei ištrinti (pasirinkus ). Jeigu užklausos formoje yra privaloma įvesti tam tikrus duomenis, reikia pažymėti prie lauko pavadinimo esančią varnelę (). Be šių duomenų nebus galima išsiųsti užklausos.

Užklausos parametro pavadinimo dalyje aprašomas lauko pavadinimas (pvz.: vardas, pavardė, ar užduodamas koks nors klausimas).Užklausos lauko tipas pasirenkamas išskleidus jo sąrašą. Kiekvienas lauko tipas turi skirtingus parametrus. Parametrai vienas nuo kito atskirdiami spustelėjus [Enter] klavišą.

Užklausos formos lauko tipas ir jo parametrai


Kiekvienas lauko tipas turi skirtingus parametrus. Parametrai vienas nuo kito atskirdiami spustelėjus [Enter] klavišą.

Lauko tipas Aprašymas Lauko parametrai
Eilutė  nurodo, kad užklausos lauką sudarys tik viena eilutė (pvz, vardas).  
Tekstas suteikia galimybę įrašyti ilgesnį aprašymą (pvz, lankytojas gali aprašyti norimos paslaugos sudėtį ar pan.). Apibrėžiami skaičiais. Pirmiausiai vedamas skaičius, kuris apibrėžia simbolių kiekį vienoje eilutėje (pvz., skaičius 10 reiškia, kad vienoje eilutėje bus rodoma 10 simbolių). Antrasis skaičius vedamas naujoje eilutėje ir sukria tiek eilučių kiek pageidaujate.
Varnelė  Padeda, formuojant užklausą, nustatyti kelis pasirinkimo variantus.  Apibrėžiami tekstu.
Pasirinkimas nurodo, kad yra įmanoma pasirinkti tik vieną variantą.  Apibrėžiami tekstu. Nurodomi pasirinkimo variantai (pvz.: nurodžius parametruose tekstą kiekis,kaina, kokybė - lankytojas galės pasirinkti kas jį konkrečiai domina) kuriuos galima pažymėti varnele.
Sąrašas  naudojamas, jeigu norite užklausos formoje pateikti išsiskleidžiantį pasirinkimo variantų sąrašą (pvz, norite nurodyti produkto kainų intervalus).  Šiuo atveju parametrų laukelyje taip pat įrašome pasirinkimo variantus.
E-paštas nurodo gavėjo elektroninio pašto adresą, kuriuo automatiškai bus išsiįstas atsakymas į užklausą.  
Failas suteikia galimybę prie užklausos prisegti bylą ar paveiksliuką.  
Data Lankytojas turi galimybę nurodyti užklausos datą. Ji svetainėje atvaizduojama YYYY-MM-DD fomatu.  

5. Produktų katalogo kūrimas

 1 žingsnis: parametrų grupių kūrimas. Kuriant prduktų katalogą pirmiausiai reikia sukurti produktų parametrų grupes, jei norima, kad vėliau būtų galima pagal jį vykdyti paiešką, palyginti produktus ir pan. Jos yra pasiekiamos atsidarius skiltį „Produktų parametrai“ , esančią pagrindiname meniu. Produktų parametrų grupes galite sudaryti įrašę norima grupes pavadinimą ir spustelėję mygtuką”sukurti”. Sukūrę grupę su ja galite atlikti du veiksmus – redaguoti ją arba panaikinti ištrynus. Pasirinkus redaguoti patenkate į produkto parametrų redagavimo langą, kuriame galite sukurti parametrus pagal kuriuos bus rūšiojami Jūsų svetainėje pateikiami produktai. Šios parametrus Jūs galite rūšiuosti pagal svarbumą paslinkdami juos “aukštyn” arba “žemiau” , taip pat galite juos išjungti spusteliujus varnelę esančią prie pasirinkto parametro ir bet kuriou metu vėl galite įjungti pasirinktą parametrą. Rūšiavimo parametrą galite pašalinti iš parametrų grupės spustelėję nuorodą “ištrinti”.
2 žingsnis: produktų kategorijos kūrimas. Produktų kategorija kuriama nustačius attinkamą elemento tipą. Produktų kategorijai gali būti nustatytas parametrų rinkinys, kuris bus naudojamas viduje sukurtiems produktams. Šį rinkinį privaloma nustatyti prieš kuriant subelementus - vėliau jo pakeisti negalima. Parametų rinkinys pasirenkamas iš sąrašo esančio virš produktų kategorijos teksto.
 3 žingsnis: produktų kūrimas. Naujo produkto elemento tipo laukelis yra automatiškai užpildomas produkto tipu. Produktai gali turėti trumpus aprašymus (rodymui produktų kategorijoje ar meniu), detalius aprašymus bei parametrus (pvz. plotis, aukštis, kaina), jeigu jie yra nustatyti produktų kategorijai, kurioje sukurtas produktas. Nustatytasis parametrų rinkinys matomas redagavimo lango apčioje. Parametro laukai užpildomi norima informacija.  

Taip pat galite pasirinkti, kaip bus valdoma valiuta Jūsų svetainėje, į valiutos konvertavimo laukelį įrašę reikiamą koeficientą. Produktų kainos Jūsų svetainėje iš litų bus konvertuojamos į eurus.

6. Naujienų modulis

Naujienos kuriamos per naujienų kategorijas. Jų valdymas nesiskiria nuo paprasto puslapio administravimo, tačiau dar turi ir papildomas dvi savybes – datą bei trumpą įžangą. Naujienos gali būti rodomos meniu taip, kaip jos yra išdėstytos medyje, tačiau dažniausiai jos yra rodomos naujienų kategorijose surikiuotos pagal datą.

Baigus redaguoti naujieną, ją galima išsiųsti naujienas užsisakiusiems ar registruotiems sistemos vartotojams. (reikalingas naujienų užsakymo/išsiuntinėjimo modulis).

7. Naujienų užsakymas / išsiuntinėjimas

 

Modulis skirtas siųsti pranešimus vartotojams (pvz., naujienas). Pranešimai siunčiami iš interneto svetainės pranešimus užsiprenumeravusiems vartotojams (reikalingas naujienų užsakymo/išsiuntinėjimo modulis). Modulis turi integruotą laiškų archyvą. Tai Jūsų išsisutų laiškų saugykla. Čia nurodomas naujienos išsiuntimo data, laiško antraštė, gavėjų grupės pavadinimas bei kalba.
Naujienų grupės ir laiškų gavėjai.

Naujienų temų kūrimas, trynimas, pasirenkmas spustelėjus ant nuorodos “naujienų grupės”. Įrašius temos pavainimą į tam skirtą laukelį ir spustelėjus mygtuką „sukurti“ atsiranda nauja naujienų grupė. Šiame modulyje galima redaguoti naujienų grupės pavadinimą (). Į temos laiškų gavėjų langą patenkama pasirinkus . Čia matomas tam tikros temos prenumeratorių kontakai. Tema ir laiškų gavėjai taip pat gali būti išrtintami ().
 
 Adresų įtraukimas

Norint išsiųsti naujienas vartotojams prisijungusiems tik prie tam tikros naujienų grupės būtina nurodyti jų el.pašto adresus. Pirmiausiai pasirenkama naujienų grupė, o el. pašto adresai įtraukiami juos atskiriant nauja eilute. Suvedus adresus spaudžiamas mygtukas „įtraukti“.
 

 

Laiško siuntimas.

Naujienos tekstas yra kuriamas ir redaguojamas HTML redaktoriaus pagalba.

Nurodžius laiško antraštę ir sukūrus naujienos tekstą, gavėjų dalyje pasirenkama, kam norima išsiųsti laišką – vartotojams prisijungusiems prie naujienų grupės ( naujienų grupės pavadinimas pasirenkamas išsiskleidusiame meniu) ar vartotojų grupės nariams. Jų kontaktiniai duoenys nurodomi vatotojų modulyje. Norint patikrinti, kaip veikia laiškų siuntimas, galima išsiųsti bandomajį laišką, prieš tai nurodžius atitinkamą el. pašto adresą. Naujiena išsiunčiama spustelėjus mygtuką „siųsti“. Naujienos yra siunčiamos kiekviena kalba atskirai.
 
8. Svečių knyga

Visi atsiliepimai automatiškai išsaugomi ir atvaizduojami elemente. Necenzūrinius ar kt. nepageidaujamus atsiliepimus galima ištrinti pirma prisijungus prie administracijos ir po to atsidarius elemento peržiūrą svetainėje. Pažymekite norimus pašalinti komentarus  ir spustelkite ant mygtuko „ištrinti pažymėtus“.


9. Vartotojų modulis ir teisių sistema

Kiekvienam vartotojui (ar jų grupei) suteikiamas išskirtinį priėjimą prie tam tikrų vidinių puslapių kuriuos jis/jie galės peržiūrėti. Prieš patekdamas į uždarą sritį vartotojas turės surinkti savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Naujo vartotojo sukūrimas ir jo informacijos redagavimas

Naujas vartotojas kuriamas įvedus norimą vartotojo vardą ir spustelėjus nuorodą „sukurti“. Vartotojo informacijos koregavimas arba įvedimas gali būti pasiekiamas dviem būdais – spustelint ant vartojo vardo arba pasinaudojus įrankiu redaguoti . Tuomet atsidaro vartotojo įrašo administravimo langas, kuriame būtina suvesti vartotojo informaciją bei nustatyti kitus, reikiamus parametrus. Lauke „Vartotojas“ įvedamas ar redaguojamas tikrasis vartotojo vardas Lauke „Prisijungimo vardas“ rodomas prisijungimo prie administravimo sistemos vartotojo vardas. . Laukai „Naujas slaptažodis“ ir „Pakartokite naują slaptažodį “ skirti naujo prisijungimo prie sistemos slaptažodžiui įvesti bei papildoma informacija apie vartotoją, kurią galite redaguoti skiltyje “Informacijos tipai”. Čia taip pat nustatomos ir vartotojų teisės. Vartotojo teisių nustatymas reikalingas tam, kad vartotojui būtų galima suteikti arba apriboti galimybę atlikti tam tikrus veiksmus tam tikrose svetainės srityse (arba meniu punktuose). Vartotojų privilegijų administravimo lange yra pateiktas sąrašas (struktūra) visų svetainės puslapių, kur prie kiekvieno galima nustatyti, ką jame gali atlikti vartotojas (nustatomos privilegijos). Vartotojas pašalinamas iš sistemos, šalia norimo pašalinti vartotojo spaudžiant (ištrinti).
Vartotojų grupės

Nauja vartotojų grupė kuriama įrašius norimą pavadinimą ir spustelėjus “sukurti”. Vėliau šiai grupei galima suteikti atitinkamus priėjimo lygius.

Vartotojas turi būti priskirtas kuriai nors vartotojų grupei:

Super administratorius. Vartotojai, turintis šį vaidmenį, gali atlikti visas informacijas administravimo funkcijas modulyje: įvesti, redaguoti, trinti informaciją, keisti nustatymus – naudotis visomis modulio funkcijomis.
Administratorius. Vartotojai, turintys šį priėjimo lygį gali automatiškai turi teises prisijungti prie svetainės administracinės dalies. Papildomai jam galima priskirti ir peržiūros, redagavimo ir priėjimo lygių administravimą.
Registruoti svečiai. Šiai vartotojų grupei galima priskirti norimas funkcijas, tokias, kaip prisijungimo prie administracijos galimybę, peržiūros ir redagavimo funkcijas bei prięjimo lygių administravimą.
Svečias. Šiai vartotojų grupei galima priskirti norimas funkcijas, tokias, kaip prisijungimo prie administracijos galimybę, peržiūros ir redagavimo funkcijas bei prięjimo lygių administravimą.


Prisijungimų statistika

Vartotojų modulyje taip pat galite stebėti kitų vartotojų prisijungimo statistiką. Čia rodoma kada vartotojas buvo paskutinį kartą prisijunęs pie sistemos.Spustelėjus ant vartotojo vardo pateikiama pagrindinė informaciją apie jį.

10. Puslapio santrauka

Puslapio santrauka formuojama papildomo WYSIWYG redaktoriaus pagalba. Jis naudojamas ten, kur vartotojas turi įverti paprastą tekstą. Galimas pažymėtos teksto dalies raidžių pasvirimas arba pastorinimas, perjungimas į sunumeruotą arba surūšiuotą sąrašą ir atvirkščiai, nuorodų įterpimas ir pašalinimas. Plačiau apie WYSIWYG skaitykite skyriuje „HTML redaktorius“

11. Reklaminiai skydeliai

Reklaminis skydelis tai paveikslėlis, talpinantis nuorodą į reklamuojamą tinklalapį. Naudojami formatai – animuotas Flash (SWF), animuotas bei neanimuotas GIF, JPG, HTML. Reklaminių skydelių funkcija yra tokia pati kaip ir tradicinės reklamos – pranešti vartotojams apie produktą ir nurodyti jiems, kad būtent šis produktas yra jiems reikalingas. Reklaminiai skydeliai nuo tradicinės reklamos skiriasi tuo, kad jų kampanijos rezultatai yra stebimi ir kontrojiuojami realioju laiku, o pagrindinis dėmesys kreipiamas į lankytojų interesus. Atlikta daugybė tyrimų, įrodančių, kad kuo didesnis skydelio plotas, tuo didesnį poveikį jis turi prekės ženklo reklamai. Šis modulis kontroliuoja reklamos rodymą puslapiuose. Taip pat yra kaupima parodymų/paspaudimų statistika.

Reklamos vietų kūrimas

Pasirinkę „baneriai“ ir paspaudę „sukurti“ galėsite pridėti naują reklamą. Pavadinkite reklamos vietą ir nustatykite parodymo tikimybę (100 proc. nurodo, kad reklama bus visada rodoma).
Naujų reklamuotojų kūrimas

Norint sukurti naują reklamuotuoją, spustelime ant nuorodos „reklamuotojai“ ir atsidariusiame lange pasirenkame „sukurti“. Sukūrę naują užsakovą galime administruoti jo duomenis. Reklamuotojo pavadinimas yra keičiamas spustelėjus ant esamo pavadinimo. Iššoka langas, be pavadinimo, galite dar įrašyti ir kiek kartų bus rodoma šio reklamuotojo reklama (laukelis „likutis“) ir kuriose vietose ji bus rodoma (laukelis „rodyti“).
Reklaminių kampanijų administravimas

Reklamos kampanija internete - tai ne tik reklamavimasis kitose svetainėse, naudojant reklamines antraštes. Tai kompleksinė paslauga, daugybė skirtingų etapų ir sprendimų. Iš išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas reklamuotojas ir spaudžiama „sukurti“. Kampanijos aministravimo lange įrašomas kampanijos pavadinimas ir kiek laiko/paspaudimų ši kampanija bus aktyvi. Reklaminėms kampanijoms galite priskirti norimą kiekį reklaminių skydelių.
Banerių administravimas

Baneriai įkeliami pasirinkus jų tipą bei reklamos kompaniją, pasbaudus mygtuką „sukurti“. Baneriai įkeliami iš kompiuterio kietojo disko spustelėjus „Browse..“. Adreso laukelis pažymi, kurioje svetainėje ar jos dalyje atsidurs lankytojas, paspaudęs ant reklaminio skydelio Galima įkelti keturis banerių tipus:
 • Paprastas. Vidutinio dydžio 468x60 pikselių grafinis reklaminis skydelis, dažniausiai talpinamas internetinio puslapio viršuje. Siekiant, kad baneris užsikrautų kuo greičiau, ribojami banerių dydžiai kilobaitais (Kb). Pavyzdžiui, 468x60 taškų baneriai paprastai būna nuo 10 iki 15 Kb dydžio.
 • HTML kodas. Nurodomas norimo įkelti banerio HTML kodas. Baneris bus matomas, toks pat kaip ir įkėlus jį paprastu būdu, per „Browse..“
 • Iššokantis. Atskirame naršyklės lange iššokanti 250x250 pikselių dydžio reklama, užstojanti tinklapio turinį. Tinkamoje vietoje ir kūrybiškai panaudojus – iššokanti reklama gali duoti puikių rezultatų. Ypač tinka reklamos kampanijoms, kurių tikslas – kuo didesnis lankytojų srautas užsakovo tinklapyje.
 • Flash. Dinamiškas baneris, kurį sudaro judantys animuoti vaizdai. Flash animacija naudojama siekiant sustiprinti vizualinį įspūdį ar apjungti vaizdą, garsą ir tekstą į vientisą elementą. Įkeliama iš kompiuterio disko per „browse..“.

Reklamos skydelių statistikoje fiksuojama, kiek laiko tam tikras baneris buvo rodomas svetainėje, kiek paspaudimų ant banerio buvo padaryta per pasirinktą laiko periodą (banerio lankomumas). Ši statistika parodo, ar banerinė reklama patraukia svetainės lankytoją, kurie reklaminiai baneriai yra populiariausi. Yra galimybė peržiūreti konkretaus kliento užsakymo stovį. T.y. kiek banerių užsakyta, kiek parodymų atlikta ir t.t.

12. Apklausos modulis

Rodoma paskutinė sukurta apklausa (jeigu lankytojas jau balsavo - tos apklausos rezultatai). Šis blokelis neturi nustatymų.

Apklausų modulis yra skirtas užduoti klausimui, į kurį lankytojai gali atsakyti iš pateiktų variantų ir atsakymų statistikos kaupimui.

Apklausos kuriamos ir administruojamos pagrindinio meniu punkte "Apklausos". Įėjus į jį matoma naujos apklausos kūrimo forma, bei apklausų archyvas. Sukūrę naują apklausą, būsite perkelti į jos redagavimo langą. Pasirinktą atsakymų variantų skaičių vėliau galite pakeisti.

V. Kita informacija

Visos turinio valdymo sistemos "si.te.Admin" platinimo teisės priklauso D. Lesausko įmonei "Jauna Reklama". Kartu su turinio valdymo sistema gali būti įdiegiamos papildomos atviro kodo programos ar bibliotekos, kurių autorystė priklauso tretiesiems asmenims. Jos negali būti naudojamos kitaip, negu numato atitinkamos atviro kodo licencijos.

Autorius ir platintojai neatsako už bet kokią žalą, kurią gali padaryti turinio valdymo sistema, taip pat už prarastus duomenis ir bet kokį kitą poveikį susiijusį su programos veikimu.

Programa yra apsaugota nuo nelagalaus kopijavimo. Bandydami ją kopijuoti be autoriaus sutikimo jūs grubiai pažeidžiate autorinių teisių įstatymą ir galite būti baudžiami įstatymų numatyta tvarka.